نتایج جستجو: سازمان تربیت بدنی

فرار به ترکیه به خاطر اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی»؛ این خبری بود که به تازگی در رابطه باآخرین رئیس سازمان تربیت‌بدنی شنیده شد که البته هیچ مقام مسئولی آن را تائید یا تکذیب نکرده است.

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازی های آسیایی اینچئون بیان کرد: ما در قیاس با چهار سال قبل کارنامه مثبتی داشتیم و عملکرد کاروان ایران قابل قبول بود ولی با روندی که در پیش گرفته ایم نمی توان انتظار پیشرفت را در چهار سال آینده داشت.