نتایج جستجو: سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میزان محاسبه مستمری بازنشستگی براساس میانگین دو سال پایان خدمت فرد است که البته باید حق بیمه نیز به طور کامل پرداخت شده باشد.

مدیرکل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان براساس حروف الفبا مورد گله و شکایت بود و به پراکندگی زمان پرداخت حقوق در طول یک ماه اعتراضاتی وجود داشت، گفت: در همین راستا نظام پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی طراحی و از آبان ماه اجرایی شد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی از آغاز فاز آزمایشی حذف دفترچه های بیمه شدگان تامین اجتماعی و جایگزینی سیم کارت به جای این دفترچه ها خبر داد و اعلام کرد که ۴۰ میلیون ایرانی سیم کارت سلامت می‌گیرند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی از آغاز فاز آزمایشی حذف دفترچه های بیمه شدگان تامین اجتماعی و جایگزینی سیم کارت به جای این دفترچه ها خبر داد و اعلام کرد که ۴۰ میلیون ایرانی سیم کارت سلامت می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود.