نتایج جستجو: سازمان برنامه و بودجه

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان موفقیت های دولت در بخش اقتصادی از جمله کنترل تورم و حمایت از کشاورزان گفت: متاسفانه برخی ها در رابطه با عملکرد دولت بی انصافی کرده و اقدام به سیاه نمایی می کنند.

رضا آقازاده با ۲۸ سال سابقه حضور مستمر در دولت های مختلف پس از ۴ سال، سکوتش را شکست و تاکید کرد نه ژنرالم و نه افسرده.