نتایج جستجو: زیبای

مهدی مناجاتی، بهتاش فریبا، عزیزالله محمدی، ناصر فریادشیران، محمد پنجعلی و علی خسروی جمعی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در جمع کودکان استثنایی مجتمع پیروزی حاضر شدند.