نتایج جستجو: زنش

آشپز آمریکایی به نام " دیوید فاینز " به تازگی اعتراف کرده که در سال ۲۰۰۹ و در پی یک مشاجره خانوادگی، پس از اینکه دست و پا و دهان " دان فاینز " همسر خود را بسته، وی را در دیگ آب جوش انداخته و پخته است!