نتایج جستجو: رویس

مارکو رویس، ستاره دورتموند پس از شکست 2-1 تیمش مقابل دارمشتات به انتقاد از عملکرد خط دفاع تیمش پرداخت.