نتایج جستجو: رویانیان

حالا با رفتن محمد رویانیان از مدیریت باشگاه پرسپولیس رضا حقیقی هم حالا بازیکن آزاد است و همین امروز می تواند در تمرینات این تیم شرکت نکند