نتایج جستجو: روبات

هنوز حتی یک سیناپس بی مزه رسمی هم از فیلم وجود ندارد. جزییات شخصیت ها اگرچه موثرترند ولی در مجموع همه چیزی که میدانیم این است که داستان به سی سال بعد از بازگشت جدای مربوط است، وقتی که کهکشان دورِ دورهنوز روی صلح به خودش ندیده.

در جریان یک آزمایش، ۱۹ نفر از جمله ۹ نفر که هر چهار و دست پای آنها معلول است، با موفقیت توانستند روبات‌هایی را که با سامانه «حضور از راه دور» کار می‌کنند با پیام‌های مغز خود کنترل کنند.