نتایج جستجو: رنگ آمیزی

پاپ اسمیر روشی مؤثر در تشخیص زودرس سرطان دهانه ا‏ی رحم است که در آن با یک معاینه ساده چند سلول از دهانه رحم برداشته شده و زیر میکروسکوپ پس از رنگ آمیزی دیده می شود و در صورتی که تغییرات…