نتایج جستجو: رفت

ژنرال زیرسرم

روز گذشته امیر قلعه نوئی به دلیل مسائل گوارشی دچار مشکل شد و در شهر العین به زیر سرم رفت. قلعه نوئی که حالا اوضاع خوبی دارد، روز گذشته در تمرین استقلال حاضر نبود.