نتایج جستجو: ذخیره

محققان انستیتو تکنولوژی Karlsruhe موفق شده اند که اندازه یک بیت حافظه را به کمتر از یک نانومتر(اندازه یک ملکول ارگانیک) برسانند.