نتایج جستجو: دیوید فینچر

اگر می خواهید ضعف های زندگی زناشویی تان را بشناسید، کمی بحران مالی و دو بیکاری به آن اضافه کنید.

در سالی که لیست برگزیدگان پایان سال سینمایی ها اصلا شبیه هم نیست، نامزدهای گولدن گلوب هم با انتقادات فراوانی معرفی شدند.