نتایج جستجو: دیده

الهام غفوری تهیه کننده سریال " پایتخت ۲ " درخصوص وضعیت فعلی افراد سانحه دیده گفت: اتفاقی که برای بچه های تولید روی داد، سخت همه ما را ناراحت و کار را دشوار کرد.