نتایج جستجو: دانشجویان ایران

حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران که امروز برای تفهیم اتهام به دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه مربوط به جرائم ورزشی رفته بود، بازداشت شد.

مدیر پروژه موتورهای برقی گفت: با هماهنگی های انجام شده با بانک شهر، متقاضیان خرید موتورهای برقی می توانند از ۱۱ آذر برای ثبت نام و پیگیری فرایند خرید این موتورها اقدام کنند.