نتایج جستجو: دادگاه

قانون ثبت احوال امکان تغییر در برخی اسامی را مجاز دانسته و امروزه تغییر نام کوچک امکان‌پذیر شده که طی آن فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام و گردش قضایی برای این منظور کاملا حذف شده است.

محمد مایلی کهن و نادر فریاد شیران به رای صادره از سوی دادگاه در مورد پرونده شکایت علی دایی اعتراض کردند و به زودی پرونده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت!