نتایج جستجو: خواب آلودگی

شما محکوم نیستید تا صبح در تخت خواب غلت بزنید. بلکه نکته‌های ساده ای وجود دارد که با رعایت آنها می توانید خواب آرام و راحتی داشته باشید.

وقتی از چرت بعد از ظهر خبری نباشد، کودک شما قطعا در شب با مشکل مواجه خواهد شد. بیشتر بچه های کوچک، در روز به دو یا سه ساعت خواب نیاز دارند. کودکان نوپا باید بعد از ظهر، حداقل یک ساعت بخوابند.

وسواس عملی عبارت است از رفتار یا اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسواسی آن را انجام می دهد. اعمال و رفتارهای وسواسی طبق یک رشته مقررات تشریفاتی یا قالبی انجام می شود.

یک اتوبوس به مدد لاستیک فرسوده و بی مبالاتی راننده، مسافرانش را در رسیدن به مقصد ناکام گذاشت؛ این حادثه کیلومترها آن سوتر از مرزهای کشور رخ داد و به تبع آن کمتر کسی از وقوع آن آگاه شد.

سالانه شمار فراوانی از رانندگان سرنشینان و دیگر استفاده کنندگان از خودروها، به علت اختلالات خواب رانندگان مصدوم شده و جان خود را از دست می دهند