نتایج جستجو: خط

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: هنوز از جریان تیم ملی ناراحت هستم و نمی دانم چرا من را دعوت کردند و بعد خط زدند و حق من و دیگر بازیکنان خورده شد که هنوز در خصوص خط خوردنم جوابی نگرفته ام.

صبح امروز نقص فنی در خط ۴ مترو باعثشد که مسافران مدت ها در مترو سرگردان شوند.