نتایج جستجو: خرداد

هفتم خرداد ۱۳۵۹، نخستین دوره ی مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. این دوره از مجلس تا ۶ خرداد ۱۳۶۳ هجری خورشیدی به کار خود ادامه داد.