نتایج جستجو: خبرگان رهبری

مسعود اسدی‌نژاد جمالی در روزنامه قانون نوشت: بعد از انتخابات هیات رئیسه خبرگان رهبری چهارم رسانه‌های اصولگرا باز بر طبل شکست هاشمی کوبیده و پایان عصر او را گوشزد کردند تا به زعم خودشان نشان دهند که دیگر او مهره‌ای سوخته است.

جا دارد که خبرگان نیز متناسب با فضای سیاسی کشور تغییر کند. " آیت‌الله محسن غرویان بابیان این مطلب از احتمال حضور آیت‌الله سید حسن خمینی در انتخابات آتی خبرگان خبر داد و گفت: پیروزی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با اعتدالیون است.