نتایج جستجو: خانواده های معظم شهدا و ایثارگران

روحانی گفت: ملت ایران آماده مذاکره با غرب است. ما حاضریم به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات از موضع برابر و احترام متقابل صورت گیرد با غرب مذاکره کنیم.