نتایج جستجو: خانم های باردار

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مدت زمان حضور اپیدمی آنفلوآنزا در کرمان قابل پیش‌بینی نیست اما وجود این بیماری به میزان قابل توجهی به میزان پیشگیری و رفتارهای مردم بستگی دارد.

یکی از اولین نگرانی‌هایی که به ذهن خانم‌های باردار می‌رسد این است که چقدر باید تحرک داشته باشند و چه حرکات و ورزش‌هایی می‌تواند برای‌شان مضر یا مفید باشد

بعضی خانم ها، مخصوصا دختران نوجوانی که به سن بلوغ می رسند، از مشکلات زنانه ای که نیاز به بررسی بیشتر توسط پزشکان دارد، آگاهی ندارند …

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص مدت مجاز مرخصی تحصیلی برای زنان باردار، گفت: بر اساس آیین نامه آموزشی سقف مدت مرخصی تحصیلی برای خانم های باردار دو ترم لحاظ شده است.