نتایج جستجو: حکم

وکیل مدافع جمعی از شکات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی از صدور حکم بخش دوم این پرونده خبر داد.

فتح الله گولن یک روحانی مستقر در امریکا که پیروانش به کودتا درترکیه متهم شده اند روز یکشنبه اعلام کرد که وی ازهرگونه حکم استرداد امریکا متابعت خواهد کرد ولی وی عقیده دارد که رجب طیب اردوعان رئیس جمهوری ترکیه خود این کودتا را راه انداخته است.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران از صدور حکم سعید مرتضوی و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه تجدید نظر برای مهدی هاشمی پرونده وی به شعبه صادر کننده رأی بازمی‌گردد تا مقدمات و تشریفات اجرای حکم انجام شود.

روز شنبه و در پی اعلام حکم قاضی پرونده[حکم اعدام برای ۲۱ مصری] رسیدگی به آشوب های پدید آمده در ورزشگاه پورت سعید که منجر به مرگ ۷۰ نفر شده بود، صدها ناراضی به خیابان ها ریخته و با پلیس و مقامات امنیتی درگیر شدند.