نتایج جستجو: حوزه علمیه

تنها سه روز پس از آغاز محرم تعدادی از علما و مداحان بحرینی توسط آل‌خلیفه دستگیر و یا احضار شدند