نتایج جستجو: حوزه خلیج فارس

وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه به بیروت سفر می‌کند و بر تعهد کشورش بر ثبات لبنان تأکید خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان و عضو کمیته اجرایی فیفا در سخنانی جنجالی پیشنهاد داد که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر گرفته شد. این حرف با واکنش تند کشور کوچک حوزه خلیج فارس مواجه شد. قطری ها در بیانیه ای رسمی اعلام کردند که این رقابت ها در هر شرایطی در کشورشان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان و عضو کمیته اجرایی فیفا در سخنانی جنجالی پیشنهاد داد که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر گرفته شد. این حرف با واکنش تند کشور کوچک حوزه خلیج فارس مواجه شد. قطری ها در بیانیه ای رسمی اعلام کردند که این رقابت ها در هر شرایطی در کشورشان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان و عضو کمیته اجرایی فیفا در سخنانی جنجالی پیشنهاد داد که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر گرفته شد. این حرف با واکنش تند کشور کوچک حوزه خلیج فارس مواجه شد. قطری ها در بیانیه ای رسمی اعلام کردند که این رقابت ها در هر شرایطی در کشورشان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان و عضو کمیته اجرایی فیفا در سخنانی جنجالی پیشنهاد داد که میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر گرفته شد. این حرف با واکنش تند کشور کوچک حوزه خلیج فارس مواجه شد. قطری ها در بیانیه ای رسمی اعلام کردند که این رقابت ها در هر شرایطی در کشورشان برگزار خواهد شد.