نتایج جستجو: حفاظت از محیط زیست

با قاطعیت می توان گفت اولین باری نیست که اجرای پروژه ای حیات محیط زیست کشور را به مخاطره می اندازد. سال ها پیش فعالان محیط زیست نسبت به ساخت انبوهی از سدها در کشور دست به اعتراض زدند و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هم در مواردی به موضوع ورود پیدا کرد تا مانع ایجاد تبعات شدید این اقدامات شود.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار صید با بیان اینکه پلنگ ایرانی یکی از گونه‌های بسیار نادر گربه سانان است، گفت: با رایزنی یکی ازشرکت‌های بیمه‌ای پلنگ ایرانی از این پس بیمه خواهد بود.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشوردر روز اول ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس دهم در وز اول ثبت نام مجلس ۸۹۷ نفر برای نشستن بر کرسی‌های سبز مجلس اعلام آمادگی کردند.

در ادامه روند لغو تحریم ها علیه ایران، آمریکا تحریم خدمات و تجهیزات زیست محیطی را لغو کرد.