نتایج جستجو: جنگ جهانی دوم

بعضی ها هم مقداری از دنباله پالتوها را برای درست کردن کلاه می بریدند و می گفتند: ان شاءالله سال دیگه می ریم ایران و این عرب ها همه این پالتوها را می سوزونن.

فرهنگ > کتاب - نگاهی به محبوب ترین آثار آموت از دیدگاه مخاطبان که بر اساس آمار فروش این ناشر در ماه اردیبهشت به دست آمده نشان می دهد «واژه های خندان»، «رابطه» و «اندوه بلژیک» در صدر پر فروش ها قرار داشته است.

فرهنگ > کتاب - نگاهی به محبوب ترین آثار آموت از دیدگاه مخاطبان که بر اساس آمار فروش این ناشر در ماه اردیبهشت به دست آمده نشان می دهد «واژه های خندان»، «رابطه» و «اندوه بلژیک» در صدر پر فروش ها قرار داشته است.

سرویس بین الملل اقتصاد پرس

یورو، به عنوان رویای بسیاری از سیاستمداران پس از جنگ جهانی دوم، از سوی اتحادیه اروپا و در سال ۱۹۹۲ در ماستریخت به عنوان واحد پولی مشترک انتخاب شد.

کیمیایی در آغاز دهه بیست به دنیا آمده است. در روزگار نوجوانی او تهران هنوز چیزهای دوست داشتنی بسیار داشت. کیمیایی قدر خیابان ها و خاطره های این شهر را خوب دانست و به همین دلیل آن را چنان در حافظه شاعرانه اش ثبت کرد که با تیغ هم نمی توان تصاویر آن لحظه ها را از ذهن و ضمیر او سترد.