نتایج جستجو: جلال

حمیدرضا صدر که کتاب های فوتبالی اش از بهترین های این حوزه به شمارمی آیند این بار با کتاب تازه اش " تو درقاهره خواهی مرد " که توسط نشر چشمه منتشر شده است جایزه جلال را از آن خود کرد.