نتایج جستجو: جست

تاکنون به این موضوع فکرکرده اید که گوگل اطلاعات جست و جویتان را در اختیار دارد؟ شما به وسیله قابلیت سابقه گوگل می توانید این موضوع را بررسی کنید و همچنین سابقه تمام جست و جوهای خود را ببینید و دانلود کنید.

حتما برایتان پیش آمده که وقتی به دنبال یک سایت بسیار خاص هستید و عبارت مورد نظرتان را جست وجو می کنید، با هزاران صفحه و نتیجه روبرو می شوید. اما برای اینکه نتیجه مان دقیق تر باشد چه می توان کرد؟

اخیراً در صفحه ارائه نتایج جست‌وجو در گوگل، کادر جدیدی ظاهر می‌شود که در آن یک سوال و چند پاسخ آماده درج شده است.