نتایج جستجو: جدایی

گفته می شد احتمال معاوضه آرش با یک مهاجم دیگر وجود دارد اما این موضوع فعلا منتفی است چرا که شرایط سنی آرش افشین و پتانسیل او راه را بر جدایی وی می بندد