نتایج جستجو: ثانیه

برخی دانشگاه‌ها اخیراً تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند تا بدانند در ثانیه‌های پس از مرگ چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد و انسان چه چیزهایی را می‌بیند.