نتایج جستجو: تیاگو

از تیاگو سیلوا به عنوان گزینه اصلی باشگاه کاتالانی برای تقویت خط حمله شان یاد می شود اما خلیفی تاکید کرد که به هیچ قیمتی حاضر به فروش این بازیکن نیستند.