نتایج جستجو: تولید ملی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه امسال حدود ۱۳۵ هزار تن مرغ از تولیدکنندگان در راستای تنظیم شرایط تولید، خریداری شد اظهار داشت: در اوایل بهمن ماه در مجموع حجم ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام به ۱۵۰ هزار تن رسید.

رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با تاکید بر ترویج و تقویت تولید ملی، گفت: پخش گزارشی از صداوسیما و مقایسه خطرات صادرات خودروی پراید به کشور عراق با خطرات گروه داعش اقدامی ناصحیح بوده که موجب تخریب غیرمنصفانه صنعت داخلی در بازارهای خارجی و تضعیف صادرات محصولات ایرانی می شود.

وی ادامه داد: نگاه نیروی انتظامی در تامین نیازها به سمت تولیدات داخل است و تجهیزات خارجی در پلیس به کمتر از یک درصد می رسد.

قالیباف شهردار تهران در مراسم اختتامیه جشنواره زنان و تولید ملی جوایزی را اهدا کرد که یکی از آن جوایز به زهرا السادات مشیر مشاور شهردار تهران رسید.