نتایج جستجو: تعطیلی

محمدرضا محمودی گفت: در صورتی که شاهد افزایش غلظت میزان آلاینده ها بویژه ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون باشیم، جلسه کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوا تشکیل و درباره تعطیلی روز سه شنبه تصمیم گیری خواهد شد.