نتایج جستجو: ترکیب

سرمربی استقلال در تصمیمی شجاعانه نام هافبک پر اسم و رسم تیم خود را برای بازی با سپاهان از لیست خط زد و حالا باید برای او در ترکیب اصلی تیمش به دنبال جانشین مناسب بگردد.

سرمربی استقلال در تصمیمی شجاعانه نام هافبک پر اسم و رسم تیم خود را برای بازی با سپاهان از لیست خط زد و حالا باید برای او در ترکیب اصلی تیمش به دنبال جانشین مناسب بگردد.