نتایج جستجو: تالاب

بختگان بعد از ارومیه دومین دریاچه بزرگ کشور محسوب می شود که اکنون خطر وقوع طوفانهای نمکی این تالاب را تهدید می کند اما گویا در سطح کشور عزمی برای رفع مشکلات این تالاب وجود ندارد.

مرگ تدریجی دریاچه ها و تالاب ها هم اکنون به یک موضوع جدی کشور تبدیل شده و محو شدن دریاچه های هامون، کافتر، بختگان، مهارلو، طشک و برخی دیگر از تالابها از نقشه ایران و همچنین قرار گرفتن دریاچه ارومیه در آستانه نابودی کامل، پای مجلس را نیز به بحران خشکی دریاچه ها باز کرد.

بیم ها و امیدهای پارک ملی از زبان مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی

اگر آب شیرین و علوفه مورد نیاز حیات وحش به صورت دستی از سواحل دریاچه به جزایر انتقال نمی یافت نه تنها از جزیره خارج می شدند که طی دهها کیلومتر مسیر تا سواحل شوره زار و باتلاقی همه را تلف می کرد.