نتایج جستجو: بیمار روانی

من خودم روانشناسی خوانده ام و معتقدم روانشناس زمانی مفید است که از ابتدای فصل در کنار تیم باشد و شرایط تیم را بشناسد و این کارهای موقتی قطعا دردی را دوا نمی کند.

اگر هدیه تهرانی در «جیره سیگارم را بدهید و تنهایم بگذارید» بازی کند، نخستین حضورش در عرصه تئاتر رقم می خورد.

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، از روان‌پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟...