نتایج جستجو: برنامه چهارم توسعه

در دهه ۱۳۸۰ نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال، روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است. نرخ تورم در این دوره زمانی در کمترین سال حد خود سالیانه به ۱۵ درصد رسیده است

بحثساخت جاده جدید در مسیر علی آباد به شاهرود از منظر فنی کاملا تمام شده است و من نمی دانم که چرا دوباره مطرح شده و وقت اضافی از سازمان می گیرد