نتایج جستجو: برج

نفیسه روشن بازیگری که از اوایل دهه هشتاد کارش را در تلویزیون آغاز کرده و در سالهای اخیر علیرغم حضورهای اندک در سینما همچنان به عنوان بازیگری تلویزیونی شناخته می شود از جمله چهره هایی بود که پوشش اش در جشن حافظ حاشیه ساز شد.

حجاریان گفت: مخالفان روحانی [پیامک زدند] این برج بازنشسته‌های نیروهای مسلح حقوق ندارند، دولت پول ندارد حقوق بدهد. آقای روحانی خیلی تحت فشار است.