نتایج جستجو: برابر

تحقیقات نشان می‌دهد روش جدید طراحی و ساخت تراشه‌های رایانه‌ای میتواند به پردازش دست کم ۱۰۰۰ برابر سریع‌تر از بهترین تراشه‌های موجود در بازار بینجامد.