نتایج جستجو: بازنشستگان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به افزایش سقف وام ضروری گفت: این وام تا حدود ۲ میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به طوری که ۸۰ هزار بازنشسته از این تسهیلات استفاده خواهند کرد.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیش از این قرار بود افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد به همراه مابه التفاوت ماه های گذشته پرداخت شود ولی به دلیل عدم تأمین منابع در تیر و یا مرداد پرداخت می شود.