نتایج جستجو: ایران اسلامی

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران اسلامی در تولید مقاله‌های علمی 1.8 درصد و از نظر کیفیت مقاله‌ها 2.2 درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم وحدت و همکاری میان همه اقوام، مذاهب و ادیان موجود در کشور، گفت: دولت یازدهم اجازه نخواهد داد که در ایران اسلامی فرقی میان کرد و لر و ترک و فارس وجود داشته باشد؛ چرا که همه ما شاخه‌های یک درخت تنومند به نام ایران اسلامی هستیم.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: طرح برجام عزت ایران اسلامی را در عرصه بین المللی بیش از پیش ارتقا داد که موفقیت ارزنده ای محسوب می شود.