نتایج جستجو: ایرانی

طرفداران ایرانی اینتر پس از گل دوم نراتزوری برابر میلان خوشحالی منحصر به فردی به نمایش گذاشتند که حالا جهانی شده است.