نتایج جستجو: انتخابات یازدهمین دوره ریاست

هر قدر به زمان برپایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم بازار نشست ها و اظهارنظرهای نامزدهای احتمالی این رقابت هم داغ تر می شود و این افراد گاه بعضا درباره سینما هم نظراتی دارند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۲ / ۱۳۹۲ تا روز شنبه مورخ ۲۱/۲ / ۱۳۹۲، به مدت پنج روز از ساعت ۸ الی ۱۸ در محل وزارت کشور انجام می پذیرد.