نتایج جستجو: افزایش جمعیت

محققان یک شرکت آمریکایی با استفاده از پشتوانه مالی یکی از ثروتمندترین مردان آسیا توانستند تخم‌مرغ مصنوعی بسازند.

در همه کشورها امور مربوط به جوانان و ساز و کارهای مربوط به وضعیت این قشر در جامعه برنامه ریزی بلند مدت و آگاهانه را می طلبد.

دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ابعاد فرهنگی و اقتصادی در افزایش جمعیت گفت: رسانه ها نقش بسیار موثری در فرهنگ سازی رشد جمعیت در کشور دارند.

معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داد، اما با توجه به اینکه ۴۸ درصد درآمد اختصاص دولت از درآمد اختصاصی مراکز درمانی است، متأسفانه سهم مردم از هزینه های درمانی افزایش پیدا می کند.

حق آبه استان البرز با وجود داشتن دو سد مطرح کشور آنقدر ناچیز است که سطح آب های زیرزمینی اش با مصرف بالای ناشی از افزایش جمعیت رو به افول گذاشته است.