نتایج جستجو: اشتغال

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز:

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با بیان اینکه بار اصلی تولید روی دوش کارگر زحمت‌کش است اظهار داشت: باید از کارگر مواظبت کرد و شان معنوی او را در نظر گرفت و به او به عنوان یک انسانی که در جامعه نقش اساسی دارد نگاه کرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه برای حل مسئله بیکاری مناطق مختلف کشور نمی‌توان تنها یک نسخه یکسان پیشنهاد کرد، گفت: وزارت کار مسئول هماهنگی اشتغال کشور است.

برای سال 1394؛

مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری سال 1394 را 11 درصد اعلام کرد.این نرخ برای مردان 9.3 و زنان 19.4درصد است.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میزان محاسبه مستمری بازنشستگی براساس میانگین دو سال پایان خدمت فرد است که البته باید حق بیمه نیز به طور کامل پرداخت شده باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در پسا تحریم با 3 چالش جدی مواجهیم افزود : مهمترین چالش ما اشتغال است ، زیرا ما به صورت طبیعی در طول برنامه ششم سالانه 890 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که این ها از ما کار طلب می کنند.