نتایج جستجو: اسکناس

مرد چینی ۱۲۰کیلو اسکناس را در ۱۸جعبه کادویی بسته بندی کرد و به عنوان هدیه نامزدی به دختر مورد علاقه اش داد.

بانک مرکزی که بر اساس ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور امتیاز انتشار پول رایج کشور را بر عهده دارد به مناسبت مبعثپیامبر گرامی اسلام(ص) اسکناس پنج هزار ریالی با طرح جدید منتشر می کند.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی گفت: بر اساس بررسی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی ما به اسکناس فراتر از ۱۰۰ هزار تومانی نیاز داریم.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از برنامه ریزی برای انتشار اسکناس های درشت خبر داد و گفت: در قالب ۵۰ سوژه گوناگون طراحی اسکناس های ۲۰ و ۵۰ هزارتومانی در دست تهیه قرار دارد.