نتایج جستجو: اسلو

محققان نروژی موفق به ساخت اسپری متفاوتی برای انجام معالجات هورمونی بر بیماری های روانی شده اند که بسیار کارآمد و سودمند است.

کله شقی‌های خاص خودش را دارد و از اواسط مصاحبه به بعد است که می‌فهمم «سینا حجازی» بودن، کار راحتی نیست. حواسم به جواب‌هایش نیست و فقط به موجودی با موهای بلند و فرفری نگاه می‌کنم که در کاناپه قرمز فرو رفته و حرف می‌زند.

در آستانه انتخابات پارلمانی نروژ، " ینس استولتنبرگ " نخست وزیر این کشور، برای آگاهی از آنچه " مردم واقعا فکر می کنند " به طور ناشناس در اسلو با لباس راننده تاکسی به مسافر کشی پرداخت.

آندرس بهرینگ برویک بنیادگرای مسیحی نروژی، این روزها را در سلولی انفرادی می گذراند. قاتل نروژی از ۲۲ جولای سال گذشته که به اتهام ارتکاب قتل بازداشت شد بیشتر روزهایش را در سلولی اینچنینی گذرانده است.

در کشور نروژ زندانی وجود دارد که به احتمال زیاد پس از آشنایی با آن تصور شما به طور کل در مورد زندان تغییر خواهد کرد.