نتایج جستجو: استقلال

وقت احترام به سیدکاپه‌لو و ستاره‌هایش

سید کاپه لو ، لقبی است که بعد از دومین برد استقلال خوزستان مقابل استقلال تهران بیش از گذشته به گوش می رسد.

مربی انگلیسی استقلال به باشگاه مراجعه و درخواست کرده که قراردادش فسخ شود، اما مسئولان استقلال از او بار دیگر زمان خواستند تا بلکه مطالباتش را پرداخت کنند.