نتایج جستجو: استان کردستان

بارش برف شدید و سرمای هوا، مدارس شماری از شهرستان های استان کردستان را در امروز یکشنبه در نوبت صبح تعطیل کرد.

با توجه به شیب تند و پیچ های زیاد جاده، راننده ی کامیون مجبور به ترمزهای پی در پی بود که در نهایت با مواجه شدن به پیچ بسیار تند راست گرد نتوانست خودروی خود را کنترل کند و به سقوط کامیون در دره منجر شد.