نتایج جستجو: ارتباطات

وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی کلوب نوشت: محدودیت یا فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام توسط وزارت ارتباطات شایعه بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد. من و همکارانم در وزارت ارتباطات به کاربرد این شبکه ها در زندگی روزمره واقفیم.